ogrzewanie na olej przepracowany

Nośnikiem energii który napędza pompę ciepła

ogrzewanie na olej przepracowany
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.

Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, który podgrzewany jest przez energię s.